about-the-program

חדשות ארכיון

נבחרת ישראל מנתה 6 חברים , מתוכם 4 חברים תלמידי התוכנית.
3 תלמידים זכו במדליות כסף וארד.

אולימפיאדת המתמטיקה הבינלאומית , היא תחרות בינלאומית למתמטיקה המיועדת לתלמידי חטיבות ביניים ותיכון.
האולימפיאדה מתקיימת מדי שנה , כל פעם במדינה אחרת, מאז 1959.
השנה, 2017, התקיימה האולימפיאדה בברזיל, ישראל זכתה במקום ה- 32 מתוך 112 מדינות שנטלו חלק בתחרות.

להלן שמות הזוכים שהנם תלמידי התוכנית -
מקום ראשון:
ולד אלמוג
לקר רונאל

מקום שני:
אילנו יובל
בן-צבי טל
נחום אמיר
פרידמן שחר
רז רועי
שוורץ אמרי

מקום שלישי:
איגלר יונתן
ארני איתמר זאב
ולד ענבר
יהודה איתי
פריד דרור
קלינשטיין מאיה

ההשתתפות באולימפיאדה פתוחה לכל תלמידי בתי הספר.
המצטיינים באולימפיאדה זכו בפרסים, ובכלל זה במלגות לימוד שנתרמו ע"י המוסדות להשכלה הגבוהה.
תלמידים שעברו בהצטיינות יתרה יוזמנו להצטרף לנבחרת ישראל במתמטיקה במכון ויצמן.
השופטים, ביניהם גם מחברי השאלות, הם מדענים במכון ויצמן או באחד המוסדות להשכלה גבוהה.

להלן זוכי אלימפיאדת המתמטיקה ע"ש גיליס, מתלמידי ובוגרי התוכנית, לשנת תשע"ו:
מקום ראשון :
חנני ליאם
ברודסקי ירון

מקום שני:
קפון גיא – בוגר 2014
בוג אביאל – בוגר 2011
פאר עומרי

מקום שלישי:
תאשמע נעם
מצר דור – בוגר 2014
פרלמן ניב
רימוק נעם

מקום רביעי:
גוברמן בועז – בוגר 2014

כל הכבוד, גאים בכם!