about-the-program

התוכנית עולה לירושלים

חדש חדש חדש

התוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה עולה לעיר הבירה!

סוף סוף לאחר 35 שנה אנו שמחים לבשר כי בכוונתנו לפתוח קבוצות לימוד גם בירושלים.

הלימודים בשנה הבאה יתקיימו בתיכון בויאר, רח' תורה ועבודה 1, אחר הצהריים ומיועדים לכלל התלמידים המתאימים מהאזור ללא קשר למוסד הלימודי בו ילמדו בשנה הבאה.

בחינות הקבלה מיועדות לתלמידים מהאזור, הלומדים בשכבות ה', ו', ז' השנה.

תהליך הרישום כדלקמן:
רישום לבחינת הקבלה בקישור זה
תשלום לבחינת הקבלה בקישור זה
לקריאת מידע נוסף על התוכנית לחצו על קישור זה

למידע נוסף לגבי בחינות הקבלה לחצו על קישור זה

פתיחת הקבוצות מותנה במספר המתקבלים.