locations
location

רעננה

אחריות שיבוץ:
המרכז הישראלי לקידום מדעי המתמטיקה ע"ר.
לשיבוץ

רישום ותשלומים
(כולל מדיניות החזרת תשלומים):

עיריית רעננה.
פרטי תשלום שכבה ו'-ח' תשע"ט

שימו לב!! הרישום כרוך בשתי פעולות: 1. תשלום לעירייה 2. בקשת שיבוץ במערכת התוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה.
מועד הרישום ייקבע לפי הפעולה המאוחרת מבין השניים שבצעת,
שיבוץ ייעשה בתיעדוף לפי מועד הרישום לעיל
.

מקום הלימוד:
תיכון "אביב" רח' הפרחים 1, רעננה

שכבות לימוד:
תכנית העשרה: שנים א' ו-ב' (שכבות ו'-ז'), תכנית תלת שנתית: שכבות ח'-י'.

פרטי התקשרות במוקד הלימוד:
גב′ תמי ראובני, דואר אלקטרוני tamir@raanana.muni.il טלפון:09-7610498, פקס: 09-7610387
לרישום לתכנית דרך אתר עיריית רעננה, למתקבלים לתכנית בבחינות הקבלה - לחץ כאן

הערות:
מקומי, עדיפות בקבלה ורישום לתושבי העיר. טיפול בבקשות מעבר רק לאחר תחילת שנה"ל.