locations
location

שוהם

מקום הלימוד :תיכון שוהם, רח' החושן 2א שוהם.

שכבות הלימוד : תכנית העשרה: שנים א' ו-ב' (שכבות ו'-ז'), תכנית האצה לבגרות: שכבות ח'-י'.

פרטי התקשרות : משרדי התוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה טלפון:1700-72-72-73 פקס: 03-5351571 דוא"ל:yuni@yuni.co.il

אחריות שיבוץ, רישום וגביה : המרכז הישראלי לקידום מדעי המתמטיקה ע"ר

עלות נלווים : טרם נקבע ₪, נגבה כתשלום אחרון בתאריך 10/4/2020 לפרטי הרישום והתשלום לחץ כאן